Sponsaireachd

'S e buidheann neo-phrothaideach a th' ann an Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile, air a clÓradh le Taigh-ClÓraidh nan Co-earrannan na h-Alba Nuaidh. Ma bhios ¨idh agaibh no aig a' bhuidhinn agaibh urras a thoirt do ghnýomhan Sgoil GhÓidhlig an └rd-bhaile, cuiribh fios thugainn.

Total Immersion Plus / GÓidhlig aig Baile

Ionnsaichibh Mu Mhodh-teagaisg TIP

Cùrsaichean

Cuiribh ur n-ainm sìos airson chùrsaichean TIP:

Thoiribh an aire: Fiachaibh gun dèan sibh strìochag anns a' bhocsa a tha ag aontachadh ris a' chlas as fheàrr leibh.