Clasaichen

FIOSRACHADH AIR NA CLASAICHEAN

Théid fios a thoirt dhuibh air far am bi na clasaichean agus air mion-chunntasan eile nuair a nì sibh clàradh troimh mheadhon post-dealain. Ma bhios ceisdean agaibh air na clasaichean, nach cuir sibh thugainn iad? Ma ’s toil leibh, nach tig sibh air chéilidh air clas no dhà agus chì sibh na tha iad ris? Seach nach eil tuilleadh’s a chòrr de dh’àitean anns na clasaichean, ’s e an fheadhainn a chlàraicheas tràth a gheobh iad. Tha sinn an dòchas ur faicinn’s an t-seasan seo! Gus barrachd ’ionnsachadh air mar a bheir na cùrsaichean cànain nua- thionnsgach seo cothrom dhuibh a’ Ghàidhlig a thogail, cnag a’ seo.

[block:views=classes-block_classes]

Madainn mhath dhuibh uile | Good morning to you all,

We here at Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile had initially planned to start our Spring Session during the week of April 15th, 2020. However, due to recent developments concerning COVID-19 here in Nova Scotia, we believe that the responsible decision is to postpone the start of classes until further notice.

The health and safety of our students, our instructors, and the greater community is important to us and we want to make sure that we are doing our part during these difficult times.

We will be keeping up to date with all of the official notices and announcements to assess a new start date and we will let all of you know as soon as a decision has been reached.

Take care of yourselves, each other, and be safe.

Agus an dòchas gum faic sinn sibh a dh'aithghearr. | And hopefully we will see you soon.

Poileasaidh a' Chlàraidh

Bidh Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile a’ cur fàilt’ air duine sam bith aig a bheil suim anns a’ Ghàidhlig dha na cùrsaichean agus na bùthan-obrach againn, ge bi an comas. Leigibh fios chun neach-clàraidh gus mion-chunntasan ’fhaighinn.

Tha sinn a’ moladh dhuibh clàradh cho luath ’s a’s urrainn mas tòisich seisean. Tha feum aig na cùrsaichean agus na bùthan-obrach uile air cuid as lugha de chom-pàirtichean a bhith annta mus téid iad air adhart.

Dòighean Pàighidh

PayPal
Faicibh gu h-àrd

E-transfer
Gabhaidh sinn cuideachd ri airgead a chuireas tu a-null air post-d:
halifaxgaelicsociety@gmail.com

Seic
Sgoil Ghàidhlig

Ath-Dhìoladhean

Théid an t-airgead gu léir a thoirt air ais ma bhios am prógram air a dhubhadh a-mach. Mur eil an com-pàirtiche riaraichte leis a’ phrógram, théid ath-dhìoladh a dhèanamh no creideas a thoirt seachad a-rèir àireamh nan seachdainean a bha an neach-ionnsachaidh an làthair.

 

Tha sinn 'n dòchas gum faic sinn a dh' aithghearr sibh.